Издърпване на септични ями

Изграждане на нови канализации

Изграждането на канализация е необходима за всеки дом. За изграждане на ВиК инсталация – водопроводна и канализационна, ние разполагаме с модерно оборудване и използваме качествени материали. Това ви гарантира и крайното качество на инсталацията. Тя ще ви служи безпроблемно дълго време, а с поддържане и профилактика от нашите специалисти ще допринесете за елиминиране на рискове от запушване.

Изграждането на канализационна ВИК система може да включва различни компоненти и да се различава значително според спецификата на конкретния обект.

Смяна на ВИК елементи, изграждане на ВИК системи, отпушване, монтац, ремонт

Не е тайна, че при изграждане на канализация в рамките на градовете и конкретно в София масово се използва тунелен подход, който се оказва доста прагматичен и не натоварва собствениците с нужда от допълнителни административни спънки, които както добре знаем не са приятни за никого.

Доброто планиране и по-конкретно добре създаденият проект на ВИК канализацията е в основата на успеха на този тип строителна дейност.

Доброто планиране и по-конкретно добре създаденият проект на ВИК канализацията е в основата на успеха на този тип строителна дейност.
ВИК услуги иконка на телефон

София и околността

ВИК услуги иконка на телефон

contact@otpushi.bg